飞利浦智能腕表Health Watch终究要上市了

飞利浦智能腕表Health Watch终究要上市了

原标题:酝酿了一年,飞利浦智能腕表Health Watch终究要上市了

在去年柏林消费电子展(IFA 2015)上 ,飞利浦发布了一批康健产物套件,此中就包孕了智能腕表Health Watch,而这款智能腕表终究要在本年 9 月上市 ,售价约€250(约1800人平易近币)。

据悉,Health Watch接纳圆形设计的电子墨水屏,在屏幕的顶部设有一个圆形按键 ,用来一键返回时间界面,续航时间可达 4 天 。

Health Watch内置光学心率传感器以及加快器,具有体温计、血压监测 、心率跟踪、运动监护、睡眠监护等功效。经由过程飞利浦配套的康健APP Philips HealthSuite,用户可认为本身定制健身方案 ,寻觅一种更康健的糊口体式格局。

飞利浦暗示,这是一款以医疗定位的智能腕表,假如有用使用 ,将会防止很多慢性疾病 。同步在飞利浦APP上的数据 ,将会由云计较体系处置惩罚阐发,经由过程用户自界说的健身方案以及照顾护士大夫提供的理疗建议,做到个性化的贴身监护办事。

不外比力遗憾的是 ,Health Watch并无GPS功效,也不撑持智能手机通知显示。如许纯真为医疗康健而设智能腕表毕竟可否引起消费者的留意,有待不雅察 。

亚盈体育app官网入口 - 亚盈APP下载安装最新版


【读音】:

yuán biāo tí :yùn niàng le yī nián ,fēi lì pǔ zhì néng wàn biǎo Health Watchzhōng jiū yào shàng shì le

zài qù nián bǎi lín xiāo fèi diàn zǐ zhǎn (IFA 2015)shàng ,fēi lì pǔ fā bù le yī pī kāng jiàn chǎn wù tào jiàn ,cǐ zhōng jiù bāo yùn le zhì néng wàn biǎo Health Watch,ér zhè kuǎn zhì néng wàn biǎo zhōng jiū yào zài běn nián 9 yuè shàng shì ,shòu jià yuē €250(yuē 1800rén píng yì jìn bì )。

jù xī ,Health Watchjiē nà yuán xíng shè jì de diàn zǐ mò shuǐ píng ,zài píng mù de dǐng bù shè yǒu yī gè yuán xíng àn jiàn ,yòng lái yī jiàn fǎn huí shí jiān jiè miàn ,xù háng shí jiān kě dá 4 tiān 。

Health Watchnèi zhì guāng xué xīn lǜ chuán gǎn qì yǐ jí jiā kuài qì ,jù yǒu tǐ wēn jì 、xuè yā jiān cè 、xīn lǜ gēn zōng 、yùn dòng jiān hù 、shuì mián jiān hù děng gōng xiào 。jīng yóu guò chéng fēi lì pǔ pèi tào de kāng jiàn APP Philips HealthSuite,yòng hù kě rèn wéi běn shēn dìng zhì jiàn shēn fāng àn ,xún mì yī zhǒng gèng kāng jiàn de hú kǒu tǐ shì gé jú 。

fēi lì pǔ àn shì ,zhè shì yī kuǎn yǐ yī liáo dìng wèi de zhì néng wàn biǎo ,jiǎ rú yǒu yòng shǐ yòng ,jiāng huì fáng zhǐ hěn duō màn xìng jí bìng 。tóng bù zài fēi lì pǔ APPshàng de shù jù ,jiāng huì yóu yún jì jiào tǐ xì chù zhì chéng fá chǎn fā ,jīng yóu guò chéng yòng hù zì jiè shuō de jiàn shēn fāng àn yǐ jí zhào gù hù shì dà fū tí gòng de lǐ liáo jiàn yì ,zuò dào gè xìng huà de tiē shēn jiān hù bàn shì 。

bú wài bǐ lì yí hàn de shì ,Health Watchbìng wú GPSgōng xiào ,yě bú chēng chí zhì néng shǒu jī tōng zhī xiǎn shì 。rú xǔ chún zhēn wéi yī liáo kāng jiàn ér shè zhì néng wàn biǎo bì jìng kě fǒu yǐn qǐ xiāo fèi zhě de liú yì ,yǒu dài bú yǎ chá 。